ADOB en VERD per CULTIUS ARBORIS al SECÀ Ampliar

ADOB VERD per CULTIUS ARBORIS al SECÀ

Producte nou

Erb (Vicia erbilia L.), Trepadella (Onobrychis vicifolia Scop.), Civada negra Avena strigosa

Més detalls

Més informació

Barreja molt autosuficient pensada per aconseguir una coberta permanent més o menys establerta. Es combinen cultius anuals i plurianuals, per evitar que el primer any surti molta herba i afavorir l’establiment dels cultius  plurianuals.

L’erb té una ramificació d’arrels molt interessant perquè aporta nòduls molt profunds, permetent una fixació de nitrogen molt homogènia.

La civada negra serveix de tutor i també és indicada per a la neteja de parcel.les que han patit nematodes del gènere Meloydogine.

La trepadella és interessant ja que és poc exigent en aigua i nutrients i ajudarà a instaurar la coberta permanent i al fer flor tard pot ajudar a la pol·linització.

Data sembra: finals d'estiu o bé a finals de febrer per dallar a principis de primavera i si volem que s’esllavori no farem un següent tall.

Proporció de la barreja: 1 erb: 1 civada negra: 1 trepadella.

Dosi sembra: 1 kg / 100 m2

Lloc i any de producció: Cal Pauet, l'Espunyola (Berguedà) 2017

Aquest producte no està disponible actualment. Funcionem com un banc de llavors, el nostre màxim objectiu és escampar aquesta biodiversitat cultivada que hem anat recollint de mans de gent molt sàvia. Per qüestions de qualitat de la llavor i per evitar creuaments amb altres varietats d’una mateixa espècie, cada any ens és impossible tenir disponibles totes les varietats. Esperem que ho entengueu i us animem a guardar-vos les vostres pròpies llavors!

4,55 € IVA inclòs

  • 1 kg