ADOB en VERD per CULTIUS ARBORIS al SECÀ Ampliar

ADOB VERD per CULTIUS ARBORIS al SECÀ

Producte nou

Erb (Vicia erbilia L.), Trepadella (Onobrychis vicifolia Scop.), Civada negra Avena strigosa

Més detalls

Més informació

Barreja molt autosuficient pensada per aconseguir una coberta permanent més o menys establerta. Es combinen cultius anuals i plurianuals, per evitar que el primer any surti molta herba i afavorir l’establiment dels cultius  plurianuals.

L’erb té una ramificació d’arrels molt interessant perquè aporta nòduls molt profunds, permetent una fixació de nitrogen molt homogènia.

La civada negra serveix de tutor i també és indicada per a la neteja de parcel.les que han patit nematodes del gènere Meloydogine.

La trepadella és interessant ja que és poc exigent en aigua i nutrients i ajudarà a instaurar la coberta permanent i al fer flor tard pot ajudar a la pol·linització.

Data sembra: finals d'estiu o bé a finals de febrer per dallar a principis de primavera i si volem que s’esllavori no farem un següent tall.

Proporció de la barreja: 1 erb: 1 civada negra: 1 trepadella.

Dosi sembra: 1 kg / 100 m2

Lloc i any de producció: Cal Pauet, l'Espunyola (Berguedà) 2020

4,91 € IVA inclòs

  • 1 kg