Relació de varietats inscrites al catàleg de Varietats Locals i entitats on es poden aconseguir

Any rere any diferents entitats de bancs de llavors de Catalunya treballen omplint de mica en mica el catàleg de Varietats Locals de Catalunya. Un treball minuciós per tal de poder crear una fitxa de cada varietat local.

Finalment, l’administració en dona el vistiplau i va creant aquest catàleg per tal de tenir unificat i ordenat aquest ric patrimoni.

En el següent enllaç i podeu trobar un llistat actualitzat de les varietats locals entrades fins al moment, amb la seva fitxa corresponent i relacionat amb l’entitat que en pot oferir llavor.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/biodiversitat-cultivada/cataleg-varietats-locals/varietats-inscrites/cultius/horticoles/