Assesorament

CONSERVACIÓ

2022-02-22T11:19:34+00:00

CONSERVACIÓ Per tal de conservar al màxim de temps les nostres llavors, prenem especial atenció en aconseguir un bon asecat d'aquestes i guardar-les en les condicions de temperatura i humitat òptimes. Segons la varietat en fem tractraments prèvis com congelar o aplicar-hi terra de diatomeas per tal d'evitar posibles atacs d'insectes als [...]