Les Refardes contribuim a la consulta pública europea en matèria de comercialització de llavors

La revisió de la llei de la comercialització de llavors porta intentant-se tirar endavant des de 2.011 però fins al 2.019 no s’ha començat a posar en marxa. La motivació és el Pacte verd europeu que els hi agradaria tenir establert a uns anys vista.
Actualment per tal d’evaluar l’impacte socioeconomic i sobre els drets humans, han generat una consulta pública en format d’un qüestionari online a poder ser omplert a nivell individual o colo·lectiu.
Posteriorment en quan apareixi la proposta que facin i comencin les negociacions, les diferents organitzacions a nivell europeu o estatal podrem emprendre diferents estratègies per tal d’incidir políticament.
A primera vista tot i que no hi ha res decidit, ni establert dona a entendre que aquesta reforma està centrada en tractar a la llavor  com un sector econòmic desvinculada dels drets dels agricultors i per l’armonització legislativa i l’estructura d’aquesta legislació.
És per això que cal mantenir-nos desperts davant els passos que es vagin succeint.