L’hidrolat d’olivarda (inula viscosa / dittrichiaviscosa) pel control de diferents fongs

Estem emocionades d’informar-vos que dos llavoristes s’han animat a provar l’hidrolat d’olivarda (inula viscosa / dittrichiaviscosa) pel control de diferents fongs. Aquest hidrolat l’han fet l’Oriol i la Francis d’ @essenciescat
La Maria Riera té el cultiu de fava d’alforja i de reina mora afectada d’antracnosis (foto 1 i 2) i el Gil d’@auroradelcamp té mildiu a dues varietats de ceba babosa i red rum (foto 2, 3).
Hem deixat una part sense tractar per comprovar l’efectectivitat i la Maria també ha tractat una part del cultiu afectat amb coure.
Tots dos han pulveritzat 50% hidrolat +50% aigua uns 200m2 i repetirem d’aquí 7 dies
Us anirem informant dels resultats!
*L’hidrolat s’obté de la destil·lació de les fulles i flors i té acció fungicida. En la seva composició hi ha alta presència d’esters i destaca un fenol metilat, el carvacrol metil-éter.
La planta en si, s’ha vist que és un bon hoste de fauna auxiliar. Hi ha força bibliografia on demostren que parasitoids de la mosca de l’olivera s’hi allotgen.
És una bona opció per evitar deixar sòls despullats sobretot en cultius de vinya, olivera, ametller. Creix en sòls pobres i té poc consum nutrients.
També és molt eficient per desinfecció de sòls, plom i mercuri.
A nivell medicinal l’oli essencial es pot aplicar a nivell tòpic i en difusió. És un bon cicatritzant i alleuja dolors musculars, articulars, antiinflamatori, antisèptic i antihelmínic.
2021-06-30T05:49:19+00:00

El hidrolato de olivarda (inula viscosa / dittrichiaviscosa) para el control de diferentes hongos

Estamos emocionadas de informarte de que dos llavoristes se han animado a probar el hidrolato de olivarda (inula viscosa / dittrichiaviscosa) para el control de diferentes hongos. Este Hidrolatos lo han hecho Oriol y Francis de @essenciescat

María Riera tiene el cultivo de haba de alforja y de reina mora afectada de antracnosis (foto 1 y 2) y el Gil de @auroradelcamp tiene mildiu a dos variedades de cebolla babosa y red rum (foto 2, 3).
Hemos dejado una parte sin tratar para comprobar el efectectivitat y María también ha tratado una parte del cultivo afectado con cobre.
Ambos han pulverizado 50% Hidrolatos + 50% agua unos 200m2 y repetiremos aquí 7 días
Os iremos informando de los resultados!

* El hidrolato obtiene de la destilación de las hojas y flores y tiene acción fungicida. En su composición hay alta presencia de ésteres y destaca un fenol metilado, el carvacrol metil-éter.
La planta en sí, se ha visto que es un buen huésped de fauna auxiliar. Hay bastante bibliografía donde demuestran que parasitoides de la mosca del olivo se alojan.
Es una buena opción para evitar dejar suelos desnudos sobre todo en cultivos de vid, olivo, almendro. Crece en suelos pobres y tiene poco consumo nutrientes.
También es muy eficiente para desinfección de suelos, plomo y mercurio.

A nivel medicinal el aceite esencial se puede aplicar a nivel tópico y en difusión. Es un buen cicatrizante y alivia dolores musculares, articulares, antiinflamatorio, antiséptico y antihelmínic.

2021-07-25T09:36:08+00:00