Project Description

CONSERVACIÓ

Per tal de conservar al màxim de temps les nostres llavors, prenem especial atenció en aconseguir un bon asecat d’aquestes i guardar-les en les condicions de temperatura i humitat òptimes.

Segons la varietat en fem tractraments prèvis com congelar o aplicar-hi terra de diatomeas per tal d’evitar posibles atacs d’insectes als nostres lots.

D’aquesta manera mantenim unes 350 varietats a la venta de molt bona qualitat.